Noteringar


Träd:  

Träffar 301 till 350 av 362

      «Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 Nästa»

   Noteringar   Länkad till 
301 Nils flyttar 1813 till Grundsund. Johansson, Nils (I33)
 
302 Nils Mattsson; Arrendator af Kjällebräcka (nu
Carlberg) i Grums socken och Wermland, efter hvilket
ställe sonsönenia kallade sig Bräckselius, som
sedermera förkortades till Brelin.

Son:

Johan Nilsson; Arrendator af Kjällebräcka. —
Gift med Margaretha Andersdotter.

Son:

D:r Nils Bräckselius, sedan Brelin, f. 1690 på
Kjällebräcka; Student i Upsala 1717; Stads-Notarie
i Carlstad 1718; Magister i Upsala 1725; Prestvigd
i Carlstad 1726; Skolprest derst. 1727; Konsistorii-
Notarie 1732; Kyrkoherde i Bolstad på Dahl 1743;
Theol. Doktor 1750; † 1753 5/7 i Bolstads prost-
gård. Han reste flere gånger utrikes och utstod
derunder mångahanda besvärlighetrr, bland annat
att bli prässad till soldat i Preussisk tjenst. — Gift
med Anna Maria Kyronia, † 1776 16/3 i
Wenersborg; dotter af Prosten och Kyrkoherden i
Björklinge i Upland, Kongl. Hofpredikanten Nils Kyronius,
farfar till Nils Holmberg, Nobil. Holmberg de
Beckfelt, N:o 2155, med Catharina Beckerfelt, N:o 625.

http://runeberg.org/anrep/1/0404.html 
Nilsson, Johan (I928)
 
303 Nils Petter Johansson var skansbyggare och är den förste i
av släkten Nygren, som vi f.n. känner till.

Han och hans familj levde någon gång 1670 ? 1720-talet.

Källa: Hans Nygren 
Jonsson, Nils (I28)
 
304 Nils Posse (son av Jöns Lagepose, till Såtenäs och Tun.

Väpnare.

Var riksråd 1488 och 1491.

Gift 1:o med Gertrud Mattsdotter, dotter av norske riddaren och riksrådet
Matts Jakobsson (yngre ätten Römer) och Gro Alfsdotter (Bolt).

Gift 2:o före 1491-11-05 med Margareta Ivarsdotter, dotter av Ivar Jönsson (vingat svärd).

Barn i gifte 1:o:
Matts Nilsson. Dödad i Dithmarschen 1500.
Gertrud. Gift med Göran Hansson (Stiernsköld), död 1517.
Axel. Riksråd. Död 1551. Se Tab. 3. 
Posse, Nils (I1284)
 
305 Nordensvan. Värmlands regementes personalhistoria. 1911:

Nr: 600. Johan Wallmen, född 1691, Värmland. Fadern: Birgerus Olavi Wallmen. Modern: Catharina Lind. Vigd med Cajsa Margaretha Kihlberg. Förare i maj-1713, fältväbel 1 augusti 1714, sek-fänrik 4 augusti-1718,reg-adjutant 22 juni 1719-1722, då han måste lämna plats för den ur ryska fångenskapen hemkomne företrädaren varvid han blev återtransp. till fänrik på Elfdals komp-Bevistade norska fälttågen. Död 6 mars-1736.I första delen av Nordensvan (s. 167) omnämns också Fänrik Wallén i sb med 1728 regementsmöte. Han ansvarar då för att ”tillsäga Sandbäcks åbor att denna dag hafwa sina creatur på andra ställen wacktade” i samband med skjutövningar på denna plats (idag en stadsdel i Karlstad). 
Wallmén, Johan (I1745)
 
306 Notering i husförhörslängd 1831-1835:
Jan Pettersson Sax: Vårdslösar sina barn. Super.
Dottern Anna Greta: Driver omkring.
Färnebo AI:17a (1831-1835) Bild 365 / sid 360 (AID: v11121.b365.s360, NAD: SE/VA/13146)


1846-1850, Persbergsgruvan, Färnebo (S)
Notering om Jan: Vanvördar barnen. Ofärdig.

Notering om dottern Anna Greta: Driver omkring. Kan ej läsa ett ord.
Fadern och flickan bör inkallas.
Upptagen av mamsell B. K. Berggren.
adm. 48
Färnebo AI:20c (1846-1850) Bild 111 / sid 101 (AID: v11131.b111.s101, NAD: SE/VA/13146) 
Petterson Sax, Gruvdräng Jan (I1522)
 
307 NYGREN, Ernst Malcolm Abraham

Föddes på Sundsör den 17 december 1851. År 1852 flyttade familjen till Mariholm utanför Norrköping, Ernst var då bara 1,5 år gammal.

Flyttningen till Marieholm var en mellanstation inför den planerade flyttningen till Wentzelholm, som skedde 1854.

Ernst gick, som sina bröder i Linköpings Högre Elementär Läroverk. Familjens trotjänarinna Josepha Ihlström stod för skolhushåll för bröderna Theodor, Gottfried och Ernst.

Efter avslutad skolgång, vet vi ganska litet om Ernsts liv. Han bodde i under flera år i Stockholm. Vi vet inte var eller hur han träffade sin blivande hustru, min farmor - Maria Augusta Edberg som föddes 1858 och avled i Göteborg 1949.

Maria Augustas far vet vi inget om. Hon var född utom äktenskap och blev samma år adopterad av Christene och Johan Ferdinan Edberg. Familjen Edberg flyttade till Göteborg den 17 september 1861. Det måste varit kring år 1876 som Ernst och Maria träffades. Samma år flyttade Ernst och Maria
till Norge och Kristiania. De gifte sig där den 14 juli 1877.
De stannade i Kristiania i 9 år. Under den tiden föddes Kristoffer 1880, Anna Maria Mathilda 1883 och Hugo 1884.

Endast 2 år efter det att Hugo fötts beslutar Ernst att åka till Amerika.
Utvandrardag var den 22 januari 1886. Destination Boston Mass.

Barnen var då endast 6, 3 och 2 år gamla, när Maria lämnades ensam med tre minderåriga barn.

Orsakerna till att min farfar Ernst Malcolm Abraham övergav sin familj har vi just nu inget bra svar för. Det man vet är att hans bröder och systrar hela livet visat stor aktivitet och handlingskraft och med tanke på alla Nygrenars aktiva läggning för att nå sina mål förverkligade. Kan man gissa att även han ville utvidga sina gränser - eller om det var en flykt från ett liv som inte passade honom vet man ej.

Nu blev det inte så utan allt försvann i tystnad.

Det sägs att han skrivit till Maria och bett dem komma efter honom. Familjen i Sverige tog dock helt avstånd från Ernst och det slutade med att han dödförklarades 1909.

Jag håller på med att försöka få fram det mesta om deras liv ? men det tar tid och får bli en separat berättelse. En del vet jag redan, men det kommer att ta för lång tid att berätta om.

Maria kunde till en början försörja sig och sin familj, som kassörska på en teater i Göteborg.

Det blev min pappa Ernst Kristoffer och yngste sonen Hugo som blev kvar hos modern, Anna Maria Mathilda kom tidigt till sin Faster Anna och började sin skolutbildning i Stockholm på Faster Annas bekostnad. A.M. Mathilda bodde större delen av sin ungdom hos familjen Christopher Nygren och faster Anna.

Ernst Kristoffer min pappa fick möjlighet att studera på Chalmers ? och som resulterade i arbete på Skrivmaskinsföretaget Remington. 
Nygren, Ernst Malcolm Abraham (I13)
 
308 Obekräftat!! Larsson, Gästgivare Carl (I701)
 
309 Obs! Fel efternamn på fadern. Felskrivning. Övrigt stämmer. Nygren, Cajsa Maja (I815)
 
310 Olof Hård, (son av Lars Pedersson), till Segerstad samt Skämningsfors i Brandstorps socken och Tubbetorp i Stenums socken (båda i Skarab.) samt Moanäs i Fågelås socken Skaraborgs län, som han erhöll i donation 1624.
Född 1555-05-13 (30/5 enl. gravsten) på Segerstad.
Följde 1577 hertig Carl på hans resa till Pfalz.
Var 1587 bemälde hertigs kammarjunkare.
Hövidsman för en fänika knektar 1596-09-13.
Mönsterherre i Stockholm22 1596-10-28.
Översteamiral för några skepp 1597-05-18.
Med flere förordnad till slottsloven på Kalmar s. å. 8/6.
Ryttmästare över Vista, Östbo, Mo, Tveta, Västra härads, Sunnerbo Västbo häraders knektar i Småland 1600-03-28.
Ståthållare över Jönköpings hus, stad och län s. d.
Hade 1600-04-17–1618 i förläning Reftele och Anderstorps socknar Jönköpings län.
Befallningshavande över krigsfolket i Småland 1605-07-19.
Överste för allt krigsfolket därst. 1609-04-04.
Åter ståthållare på Jönköping 1612-01-04–s. å. 30/5.
Död 1630-10-31 och ligger jämte sin fru begraven på Reftele kyrkogård, där hans ståtliga gravsten med anvapen finnes. Han var en mycket tapper man. Blev 1598-06-31 vid Kalmar slotts uppgivande förd av konung Sigismund till Polen, neder om Weichselströmmen, varest han utstod ett svårt fängelse. Skiftade slutligen 1628-06-11 på Segerstad sina sätesgårdar emellan sina tre söner.

Gift 1586-03-13 på Örebro slott med hovjungfrun hos hertig Carls gemål Maria av Pfaltz Catharina Vogtin von Fronhausen, av förnäm adel från Hessen, född 1553, död 1640, dotter av Johan Vogt von Fronhausen och Anna Catharina Rau von Holzhausen. 
Olof Hård (I1790)
 
311 Olycka Andersson, Olof (I397)
 
312 Omkom vid fartyget Dianas förlisning vid Pater Nosterskären Hayman, John Edward (I264)
 
313 Oskar Fredrik Nygren föddes den 11 februari 1842 i Karlstad och avled den 17 juli 1925 och var av gammal Karlstadssläkt. Fadern var handlanden och rådmannen Adolf Fredrik Nygren född 29 september 1808 död 1 Juni 1879, han var gift med Anna Lovisa Strandberg född 15 augusti 1818 död 17 april 1876.
Oskar Nygren var under åren 1850-1856 lärjunge vid Karlstads läroverk och kom därefter ut i det praktiska livet och konditionerade hos firmorna Jan August Nygrens järnhandel (ägaren var hans syssling) och hos grosshandlaren P.F.Broman samt hade även en kortare anställning vid Wermlands Enskilda Bank. Året 1866 öppnade han tillsammans med en kompanjon, Walfrid Åhlin, rörelse vid stora torget i Karlstad, vilken han efter några år blev ensam innehavare till. Hans affär växte ut till en betydande omfattning och själv fick han mottaga flera kommunala förtroendeuppdrag.

Han var gift med Sara Örnberg, född 31 januari 1847 död 31 januari 1936. De fick följande barn;
Fredrik född 12 oktober 1873 död 3 april 1948
John född 21 maj 1875 död 25 augusti 1875
Wilhelm född 10 september 1876
Anna född 14 januari 1879
Hugo född 10 juni 1880
Viktor född 9 fabruari 1882

Sonen Fredrik efterträdde som verkställande direktör i Nygren & Åhlin AB år 1919. På grund av sin ohälsa drog han sig tillbaka 1934 och Axel H. Nilsson blev då biträdande och senare (1947) verkställande direktör. Sonsonen Kaj Nygren (son till Wilhelm Nygren) övertog som styrelseordföranden och Karl Helmer som verkställande direktör mellan åren 1947-1972.
 
Nygren, Oskar Fredrik (I974)
 
314 Oäkta barn. Gustafsdotter, Anna Matilda (I585)
 
315 Oäkta. Fadern är Anders Månsson, Heinge nr 2  Persson, Bror Gottfrid (I1154)
 
316 Pappa föddes den 16/9 1880 i Kristiania. Föräldrarna Ernst Malcolm Abraham Nygren och
Maria Augusta Edberg (Thalin) flyttade från Kristiania den 23 oktober 1886 till Göteborg.

Min farfar E.M.A.Nygren hade redan den 21 januari rest till Amerika - för att inte mer återvända
till Sverige. Se särskild biografi som skrivits om Pappas föräldrar.

Pappas familj flyttade till Masthugget .Han var då 6 år och hans mor 28 år. Övriga i familjen
var barnen Mathilda 3 och Hugo 2 år.

Pappa och familjen flyttade 1887 till Malmö därefter 1888 till Kristine församling. 1890 till Nya
Haga.
Göteborgs Haga AI:10 (1885-1895) Bild 164 / sid 1759 (AID: v34587.b164.s1759, NAD: SE/GLA/13184)

Östra Haga 1892-1907
Göteborgs Haga AI:7 (1885-1895) Bild 358 / sid 753 (AID: v34584.b358.s753, NAD: SE/GLA/13184)
Göteborgs Haga AIIa:5 (1895-1910) Bild 49 / sid 1243 (AID: v82635.b49.s1243, NAD: SE/GLA/13184)

1907-
Domkyrkoförsamlingen.
Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:12 (1899-1909) Bild 246 / sid 3342 (AID: v82235a.b246.s3342, NAD: SE/GLA/13180)

1892 åter till Kristine församling.
År 1897 skriver fadern från Amerika för att få sina identitetshandlingar som han förlorat. Ingen
av hans närmaste släktingar hjälpte till för att översända dessa handlingar och inget mer
hände efter detta. Se biogrfin över Pappas föräldrar.

År 1909 dödförklarades fadern.

Pappa stannade i Göteborg fram till 1911 då han reste till Amerika för att arbeta som
konstruktör på Remingtonfabriken i New York.

Han var mycket aktiv i olika idrotter och tävlade i kanotsegling och skytte.
I skyttet var han mycket framgångrik som toppades av en uttagning till olympiska spel men
som grusades av sjukdom. Hans kamrater i skytte var den smått legendariska skytten Alf
Swanh och hans son G. Swahn med vilka han ofta var ute på jakt med i skogarna kring Täby
i
Stockholms län.

Den 29/6 1919 deltog han i en tävling som anordnades av föreningen för olympisk
kortdistansskjutning med miniatyrgevär 50 meter. I tävlingen erövrade han bronsmedalj.

Pappas skol- och yrkesmässiga liv:

Utöver grundskolan studerade han under en tid på Chalmers Tekniska högskola.
Förmodligen var det någon kortare riktad utbildning för det yrke som skulle vara hans fram till
1920 då han drabbades av Spanska sjukan. Sjukdomen tog hårt på hans syn vilken efter
tillfrisknandet var synförmågan endast på ett trekvarts öga.

År 1900 fram till 1911 arbetade han förmodligen hela perioden på skrivmaskinsfirman
Remington.


Reste 15 september till New York 1911. Först gick resan med ångfartyget Bayardo till Hull.
Göteborgs poliskammare (-1900) EIX:95 (1911-1911) Bild 1900 / sid 367 (AID: v479819.b1900.s367, NAD: SE/GLA/12703)


1911-1913 tjänstgjorde han på Remmington i U.S.A. New York. Var på utvecklingsavdel-
ningen för skrivmaskiner som konstruktör och erhöll företagets medalj för gjorda nykonstuk-
tioner. Bilder från den tiden finns på "Mina dokument" Släkt - Nygren Ernst Kristoffer.

Efter det han återkommit från sin U.S.A.-tjänstgöring 1913 fortsatte han i några år på
Remington och under en kortare tid som representant på företaget Bergman och Andersson
som var en specialaffär i kontorsartiklar, pappersvaror och trycksaker. Därefter startade han
egen verksamhet som intrumentmakare och finmekaniker.

Den 19 december 1914 gifte sig Pappa och Mamma.
Den 16 januari 1916 föddes Sven Kristoffer i Täby.
Församlingsboken:Täby AIIa:3 (1908-1916) Bild 160 / sid 5 (AID: v274845.b160.s5, NAD: SE/SSA/1578)

Den 22 april 1920 föddes Hans Teodor
i Stockholm. Familjen var då bosatt på Upplandsgatan 37 i Stockholm.

Utöver sin yrkesmässiga gärning som finmekaniker undervisade han i Engelska på slottet för
en mindre grupp av anställda.

Skickligheten som finmekaniker överfördes mycket tidigt till bygge och konstruktioner av
radioapparater. Minnen av önskad absolut tystnad när radion skulle ställas in på någon
radiostation med hjälp av nål och kristall sitter kvar.

1926 avled farbrodernTheodor Kristaoffer Nygren och efterlämnade ett arv på 17.
kronor vilket stärkte familjen ekonomiska ställning och gjorde att familjen hade det gott ställt -
och Pappa och mamma kunde investera i en affärsverksamhet.
Tiden 1920 - 1930 kan besrivas som mycket svår med långa sjukdomsperioder. Förutom en
lång konvalisens efter Spanska sjukan drabbades han av sviterna från ett fästingbett som
i slutet på 20-talet band honom vid sjukbädden från och till i över ett år.

1929 var Pappa efter långa sjukdomsperioder mer eller mindre tvungen att sluta med
det yrke han hade ägnat sig åt nära femtio år och satsade på affärsverksamhet genom att
köpa en Tobaksaffär. Affären låg på Odengatan 35

Mamma och pappa var mycket tidigt ute och hyrde s.k. sommarnöje på olika platser i
Roslagen och Stockholm skärgård. Utförlig beskrivning på platserna och tidpunkt återfinns
i den levnadsteckning som finns på min mamma Ruth Nilsson.

Minnen från sommartiden som satts sig kvar är alla fisketurer och helgernas utflykter till öarna
utanför Glycksnäs.

Pappa var en mycket skicklig tecknare, musikalisk och privat en underhållare i
i samkväm.

Järfälla den 27 januari 2002
Hans Teodor Nygren 20 04 22
 
Nygren, Ernst Kristoffer Teodor (I2)
 
317 Pehr Ersson tog namnet Bergström omkring år 1790.*
Familjen Pehr Bergström bodde på flera platser under sitt verksamma liv.*
Ramsta, Gryta, Eningsböle, Giresta och Tunalund. 
Ersson, Pehr Bergström (I218)
 
318 PEHR NYGREN föddes 1772 i Kristinehamn.

Gift med Christina Charlotta Högvall 1778-1821. Fadern var prost i Stavnäs socken i Värmland.

I detta äktenskap föddes 10 söner och 2 döttrar. Endast 2 barn avled innan mogen ålder. Charlotta dog 44 år gammal.
Pehr gifte sig andra gången - och då med Anna Margareta Lidberg född 1804 och död 1860. Dom fick 5 barn - 3 söner och 2 döttrar. Alla utom en nådde mogen ålder.

Pehr var under åren 1809 till cirka 1824 Kronofogde i söder sysslet i Värmland ? och under sin aktiva tid en av dem, som 1803 stiftade Värmlands läns hushållningssällskap.

Han ägde 2/3 mantal i Kalsbol i Stavnäs socken och erhöll den 19 december 1809 kammarkolegie tillstånd att kalla sin andel för Billingsberg.


År 1816 blev han utsedd av Värmlands Hushållningssällskap till dess ombud för inseende över linkulturen i gräsodling inom Värmland.

Familjen bodde på Billingsberg från 1803 till 1811 då han inköpte egendomen Strand i Värmskogs socken.

1824 flyttade familjen till Eds socken för att bosätta sig på Agnhammar.
Vid flytten till Agnhammar hade Pehr redan ett glasbruk i Sölje (V.om Stavnäs).
Pehr arrenderade från detta år också Liljedahls glasbruk.
Det nya glasbruket var stort och sysselsatte över 100 personer.

Endast en minnessten finns kvar.

År 1830 drabbades Pehr av vad vi i dag kallar demenssjukdom vilket resulterade i att Grums häradsrätt vid samma års höstting utsåg fänriken J. Ekholm till förmyndare med vilken alla oavslutade affärer sedan skulle uppgöras utom dem som enskilt rörde Liljedahls glasbruk.

Bruket övertogs av Gustaf Adolf Wadström och Pehrs son Christopher Nygren.(Carlstads tidning nr. 24 år 1830)

Då Pehr fortvarande var aktiv och hade stor vilja att fortfarande medverka i affärslivet var förmyndare Holm nödsakad att genom annons åter varna envar att icke inlåta sig i affärer med förre kronobefattningsmannen Pehr Nygren. (Carlstads tidning nr 51 år 1830)

På Agnhammar bodde familjen fram till år 1832.
Pehr avled 1837 och efterlämnade 14 barn där den äldste var 39 år och den yngste bara 3 år.
Pehr och hans bägge bröder ägde stora skogmarker och flera gårdar i Värmland.


Källa: Hans Nygren
 
Nygren, Pehr (Petter) (I17)
 
319 Pehr Nygren föddes den 24 juni år 1804.

Gift första gången med Sophia, som avled redan vid 22 års ålder 1832.
Makarna fick 2 barn. Vi känner till en son Fredrik Leopold, som var handelsbokhållare hos sin farbror Fredrik Leopold i Karlstad. Sonen dog i kolera.

Andra giftet var med Johanna Kristina Sjögren

Perh var veterinär i Grums och även han död i kolera 1834 30 år gammal.
Hans hustru Johanna i andra giftet var hushållslärarinna.
 
Nygren, Pehr (I280)
 
320 Per Hierta var son till ryttmästaren Lars Hierta till Kolsholmen och Anna Lilljebjelke. Liksom sin äldre bror inträdde han på den militära banan, blev kornett vid Westgöta kavalleri, innan han blev löjtnant, sedermera ryttmästare, vid Erik Oxenstjernas regemente. 1655 utnämndes han till major vid samma regemente, för att tre år senare bli överstelöjtnant och 1673 överste. Han utnämndes 1677 till överstelöjtnant vid Kavalleriet.

Hierta utmärkte sig under 30-åriga kriget, och skadades vid slaget vid Lund. Hierta var en kärv krigare och känd för sin frispråkighet. Flera anekdoter därom röra hans yttranden till Karl XI efter slaget vid Lund.

Hierta skrev sig till flera gods i Västergötland, bland annat Främmestad, som han bytte till sig mot sina halländska arvegods. Han var gift med Märta Lindelöf af Kedom, som förde Häggetorp till ätten, och som var mor till hans två döttrar och sonen Lars Hierta. Per Hierta är begravd under altaret i Vedums kyrka i Vara kommun, på norra väggen i kyrkan hänger hans begravningsvapen.
 
Hjerta, Per (I99)
 
321 Per var kronofogde mellan 6 april 1796 till 17 juni 1803, då han fick avsked.
(Bromanderska-samlingen-54-0-9999-Bild-278)

1797-1811: Karlsbol/Billingsberg, Stavnäs socken
1811-1824: Strand, Värmskog socken
1824-1830: Liljedahl, Ed socken
1830-1837: Agnhammar, Grums socken


Sockenstämmans protokoll den 4 oktober 1829:

"Till följe av Herr Brukspatron Pehr Nygrens hindrande sjukdom att revidera de vid sistlidne Wahlborgsmässo Sockenstämma förliste Kyrkans och Socknens Cassaräkningar, valdes i dess ställe Herr Bruks Inspectoren G. A. Wadström till ny Revisor."

"Som för närvarande ingen Wadströms föreståndare inom Eds Socken var antagen, ville Socknemännen anmoda Herr Fändricken J. Holm på Ekholmen att denna befattning sig åtaga."

Ed KI:4 (1814-1832) Bild 119 / sid 229 (AID: v70786.b119.s229, NAD: SE/VA/13090)Eva Nygren


 
Nygren, Pehr (Petter) (I17)
 
322 Pippin av Herstal, Pippin av Héristal, Pippin II, Pippin den mellerste,
Pippin den yngre (född 635, död 16 december 714) frankisk karolingisk
maior domus 687-714.

Han var Pippin I:s dotterson genom giftermålet mellan Ansegisel och Begga,
Pippin I:s dotter.
Som maior domus av Austrasien, Neustrien och Burgund mellan 680 och 714
fick han gradvis kontroll över det frankiska hovet. Den merovingiske kungen
Theoderik III försökte avsätta honom men blev grundligt besegrad i slaget vid Trety 687.
Hans ättlingar blev också de maior domus och blev till slut frankerrikets lagenliga härskare.

Omkring 670 gifte sig Pippin II med Plectrude för att genom henne komma
över landområden kring Moselle. De fick åtminstone två barn och genom dem
åtminstone två barnbarn av betydelse. Dessa legitima barn och barnbarn
gjorde anspråk på att vara Pippins verkliga arvtagare och försökte genom
änkan Plectrud bibehålla ställningen som maior domus efter Pippins död 714.
Emellertid vann Karl Martell, Pippins son genom älskarinnan Alpaida eller
Chalpaida, stöd hos adeln i Austrasien, framför allt genom sin militära
tapperhet och generositeten med att dela med sig av bytet från sina erövringar.
Trots Plectrudes försök att tysta Martell genom att slänga honom i fängelse
blev han till sist ensam maior domus och i praktiken frankerrikets verkliga härskare.

Gift med Plectrude omkring 670, med vilken han hade följande barn:
Drogo (cirka 695-708)
Grimoald II (död 714)
Childebrand (död 751)

Med älskarinnan Apaida (eller Chalpaida) hade han sonen
Karl Martell, Hammaren (23 augusti 686-22 oktober 741)
 
av Herstal, Pippin (I1098)
 
323 Porträttet är målat av Ehrenstrahl 1680.
Tavlan finns på Karlbergs slott. 
Stenbock, Greve, general mm Gustaf Otto (I126)
 
324 Prostatacancer Lagerstedt, Frans Oscar (I234)
 
325 Regementsadjutant vid Västgötadals regemente 1710. Fänrik därst. 1711-10-30. Sekundlöjtnant 1712-12-24. Premiärlöjtnant 1714-02-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Kapten 1717-11-19. Avsked 1733-05-05. Död 1768-03-12 på Hedåker. Han blev fången vid Tönningen 1713-05-16 men befriade sig själv 1714-02-00. Gift 1723 i Göteborg med Elisabet Olbers, född 1706 i Hyringa socken, död 1761-01-18 på Hedåker, dotter av handlanden och rådmannen i Göteborg, assessorn Johan Anders Olbers och hans 2:a hustru Clara Schröder, samt syster till majoren Erik Olbers, adlad von Oldensköld, nr 1932. Hård af Segerstad, Lennart (I1767)
 
326 Reste från Stockholm till St Petersburg 1845. Maria Magdalena AIa:53 (1844-1846) Bild 95 / sid 90 (AID: v88064.b95.s90, NAD: SE/SSA/0012) Nygren, Salomon Julius (I706)
 
327 Riksråd Soop, Carl (I345)
 
328 Riksråd och generalguvenör Soop, Gustaf (I359)
 
329 Rötfeber Hård af Segerstad, Nils (I49)
 
330 Sadelmakare Nygren, Albert Constantin (I709)
 
331 SE/GLA/13179 Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:2 (1771-1791) Bild 13 / sid 17 (Källa: Arkiv Digital AD AB) Familj F212
 
332 Sergeant vid Skaraborgs regemente. Fänriks avsked 1724-12-10. Död barnlös 1737-07-28 och begraven i Sparlösa kyrka. Han ägde 1728, jämte brodern Per, Ulvstorp Hård af Segerstad, Johan (I1773)
 
333 Series pastorum

1308-?: Dominus Haquini
1609-1630: Erasmus Erici
1632-1640: Martinus Halvardi Fergillander
1641-1674: Brynolphus Andræe Mascoll
1676-1682: Laurentius Hesselgren
1684-1701: Petrus Risell
1703-1708: Nils Risell

Edsleskog LIaa:1 (1645-1713) Bild 115 / sid 269 (AID: v68468.b115.s269, NAD: SE/GLA/13092) 
Risell, Kyrkoherde Nicolaus Christophori (I344)
 
334 Sinnessjukdom
Hjärninflamation 
Nygren, Runo Waldemar (I1086)
 
335 Skräddare Nygren, Gustaf Edvin (I377)
 
336 Skräddare Nygren, Per Rune (I371)
 
337 Skräddarmästare Hayman, John (I275)
 
338 Slag.

Begravd vid Persberget, 
Petterson Sax, Gruvdräng Jan (I1522)
 
339 Smittkoppor. Hennes nyfödda dotter Johanna dog samma dag, två dagar gammal. Nilsdotter, Lisa (I313)
 
340 Student i Uppsala 1669-08-14 Hård af Segerstad, Lennart (I1783)
 
341 Student i Uppsala 1669-08-14.
Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1676-01-17.
Löjtnant därst. 1677.
Levde 1678-04-25 men död s. m. i Halmstad, skjuten av ryttmästaren Olof Bengtsson Silfverlod. 
Hård af Segerstad, Adolf (I1784)
 
342 Student i Uppsala1 1739-07-28.
Volontär vid fortifikationen 1739-06-08.
Sergeant vid Jämtlands regemente 1742-03-03.
Fänrik därst. 1742-05-13.
Löjtnant 1744-09-08. Genom byte löjtnant vid Västgötadals
regemente 1747-10-21.
Kaptenlöjtnant därst. 1749-02-22.

Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02
(introd. s. å. 8/6 under nr 1954).

Stabskapten 1752-10-30. Kaptens indelning 1758-04-05.
Major 1760-01-23. RSO 1761-11-23.
Överstelöjtnant 1773-11-01. Genom byte transp. till Jämtlands
regemente 1776-08-19.
Avsked s. å. 8/10.

Död 1784-02-17 på Almetorp.
Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:53 (1784-1784) Bild 484 / sid 39 (AID: v180516.b484.s39, NAD: SE/VALA/0382501)

Gift 1747-09-19 med Hedvig Catharina Hård af Segerstad,
född 1717-03-19 Monäs, död 1807-06-14 på Sörbyn,
dotter av överjägmästaren Lennart Hård af Segerstad,
och Margareta Dorotea von Platen. 
de Bruce, Erik (I134)
 
343 Student i Uppsala27 1669-08-14.
Fänrik vid bergsregementet eller Malmöska regementet22 1674-11-02.
Löjtnant därst. 1675-04-20 och vid Skaraborgs regemente 1676-02-24.
Kapten vid sistnämnda regemente25 1678-09-17.
Avsked 1700-08-04.
Sedan major och kommendant.
Död 1711 Moanäs och begraven s. å. 3/11.

Gift 1688 i Fågelås socken3 med sin syssling Magdalena Hård af Segerstad, född 1665-08-12, död 1730 på kornettsbostället Broby i Gammalkils socken Östergötlands län och begraven s. å. 16/10, dotter av översten Gustaf Hård af Segerstad och friherrinnan Anna Stake. 
Hård af Segerstad, Johan (I1782)
 
344 Sven Freij förut kallad Sven Smuelsson var född i Wallsjö sn 26 oktober 1809.

Antagen den 4 september 1831. 6 fot 3/4 tum lång. Gift.
Noterad som Corpral vid G.M. 1841 - och som Distingstionscorpral vid G.M. 1858.
Sven Freij erhöll avsked vid G.M. den 28 juni 1862.

Han begärde att få avsked för sjuklighet enligt läkarinintyg. Han hade varit corpral sedan år 1838. Anmäldes till underhåll genast.
"Tjent utmärkt väl."

 
Samuelsson Freij, Sven (I42)
 
345 Svenskt medborgarskap den 26 november 1861. Hayman, John (I275)
 
346 Sylvester Johannis Phrygius, född 25 december 1572 i Kalmar,
död i Göteborg 1628.

Superintendent över Göteborgs stift 1620-1628 samt rektor.
Fadern sägs ha varit borgmästare i Kalmar.

Han blev student i Uppsala 1593 och magister i Wittenberg 1602.
År 1603 antogs han som skolrektor i Linköping, och 1610 förordnades
han till kyrkoherde i Skövde.
Phrygius utnämndes 1612 till superintendent i hertig Johans furstendöme,
över Kåkinds härad och till detta närliggande områden. Efter Johans död 1618 återföll furstendömet till kronan och Phrygius anställdes 1619 istället som
kyrkoherde i Göteborg.
Han utnämndes till kyrkoherde den 26 juli 1619, och fick konfirmationsbrev som kyrkoherde och superintendent över "de undersåtar, som tillförne
i Nylödöse bott hava" den 26 april 1620.

Han fick Fässbergs pastorat som annex, och bosatte sig i Fässbergs prästgård. Ett år senare erhöll han fullmakt på den där nyss inrättade superintendenturen.

Phrygius var en av sin tids mest ansedda predikanter men också en framstående humanistisk latinpoet, varför han under tiden i Tyskland erhöll hederstiteln "poeta laureatus cæsareus". Däremot ansågs hans svenska vers vara "klumpig". I en relativt stor produktion märks bland annat en översättning av berättelsen om Johan III:s dödskamp.

Han var gift med Christina, dotter till biskop Petrus Benedicti Oelandus i Linköping. Tillsammans fick de troligtvis fem barn, döttrarna Rebecka och Birgitta samt sönerna Johannes, Petrus och Sylvester Sylvestersson. Sedan Phrygius hade klagat över en långvarig sjukdom som hade "...slagit sig uti händer och fötter", reste han 1627 till Holland för att få läkarhjälp, men dog året därpå.

Han räknas bland sin tids mest utmärkta författare och kanske såsom den yppersta av samtida skalder i latinsk verskonst.
Endast förteckningen på hans tryckta arbeten upptar en ganska dryg lista. Flertalet av dem utgörs av likpredikningar och latinska skaldestycken.  
Phrygius, Sylvester Johannis (I1262)
 
347 Tandsprickning Nilsson, Amalia (I331)
 
348 Testamente: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:3 (1650-1820) Bild 317 / sid 267 (AID: v180432.b317.s267, NAD: SE/VALA/0382501) Hård af Segerstad, Axel (I51)
 
349 Till Kavlås i Hömbs socken, Tamstorp i Trökörna socken, Ulvstorp och Frittorp i Sparlösa socken (alla i Skaraborgs län), Livered i Hålanda socken Älvsborgs län och Ramsjöholm i Svarttorps socken Jönköpings län, född 1654-05-22. Kammarherre. Understallmästare 1677-01-08. Hovstallmästare 1697-12-01. Fick inseende över Strömsholms stuteri. Död 1714-02-06 Och begraven s. å. 9/2 i Riddarholmskyrkan i Stockholms samt därefter nedsatt i Hömbs kyrka Skaraborgs län, som han från grunden låtit förnya och där hans vapen med anor finnes. Han var en stor ryttare och lärde prins Carl, sedermera konung Carl XII, att rida. Gift med friherrinnan Brita Christina Stake, död 1729-09-12, dotter av kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, och Ebba Ulfsparre af Broxvik. Hård af Segerstad, Gustaf (I53)
 
350 Tjänsteqvinnans fadr Grufdr. Jan Sax vid Persberget har kunnat skriftligt bifall till äktenskapet. Familj F475
 

      «Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 Nästa»