Träd: Nygren


Trädets namn  Nygren 
Beskrivning  Nygrens släkt 
Individer  1,828 
Familjer  549 
Källor  799 

Mera statistik