Träd: Nygren


Trädets namn  Nygren 
Beskrivning  Nygrens släkt 
Individer  1,929 
Familjer  576 
Källor  836 

Mera statistik