Träd: Nygren


Trädets namn  Nygren 
Beskrivning  Nygrens släkt 
Individer  1,898 
Familjer  567 
Källor  821 

Mera statistik