Träd: Nygren


Trädets namn  Nygren 
Beskrivning  Nygrens släkt 
Individer  1,816 
Familjer  546 
Källor  783 

Mera statistik