Träd: Nygren


Trädets namn  Nygren 
Beskrivning  Nygrens släkt 
Individer  1,811 
Familjer  544 
Källor  774 

Mera statistik